PENERGY 2023

Ngày hội đổi mới khoa học, kỹ thuật Petrolimex 2023 – PENERGY 2023 đã diễn ra tại Hải Phòng, 16.10

Toàn bộ ý tưởng thiết kế, tổ chức, thiết bị được BMG và đạo diễn Dương Quang Minh thực hiện một cách vô cùng sáng tạo, độc đào và truyền đạt đầy đủ mục tiêu, mục đich của BLĐ tập đoàn đề ra

Sau đây là một số hình ảnh của hội nghị.

 

 

0974.191.191